Kullanıcı Paneli

Dr. Burns, Drinkwell® Su Pınarı'nın yaratıcısı:

Mary V. Burns, West Virginia'da West Liberty State College da Tıp Teknolojisi'nden mezun olduktan sonra , Ohio State Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde 1988 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Veterinerlik eğitimini alırken özellikle , hayvan davranışları konusun da bir ilgisi olduğunu fark etmiş ve Georgia Veteriner Fakültesinde Hayvan Davranış Bilimleri çalışmasını tamamlamıştır. Dr. Burns daha sonra Neveda Reno'ya yerleşmiştir. Veterinerliğinin yanı sıra hayvan davranışları ile ilgili danışmanlık ve Reno'daki Canine Klübünde davranışlarla ilgili dersler vermiştir. Dr. Burns'un mesleğinde en zevk aldığı bölümlerden biri de "hasta eğitimi" olmuştur. Kedi köpek sahiplerine hastalıkların gelişim süreçlerinin hayvanları nasıl etkilediği hakkında devamlı eğitim vermektedir. Öğretme sevgisi onun 1991'de Nevada Üniversitesinde Yardımcı Profesör olarak çalışmaya başlamasına neden olmuştur.


Dr. Burns bütçe kesintileri yüzünden 1995 yılında üniversitedeki görevinden ayrılmıştır. Böylece ya özel olarak veterinerlik hizmeti vermeye devam etmek , ya da Drinkwell Su Pınarı ile ilgilenmek arasında karar vermek durumunda kalmıştır. 1994 yılında kendi kedisi "Buckwheat" için geliştirdiği Su Pınarı ile piyasaya girmiş , 1996 yılında Veterinery Ventures isimli şirketini kurmuştur. Şirketinin ilk yıllarında "Nevada Humane Society" de aşılama, muayene gibi görevlerle "önleyici tıp" konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Bu arada Nevada Üniversitesinde "Hastalıklara Giriş" dersleri vermeye devam ederken Tıbbi Terminology dersleri öğretiminde de sorumluluk almıştır.


Dr.Burns yardımcı profesörlük yaparken hastalık gelişim süreçleri hakkında bir ders kitabı yazmaya başlamış ve "Patofizyoloji" adlı bu kitabı şirketinin ilk yıllarında tamamlamıştır. Bu kitap kendi katagorisinde en iyi ders kitabı olarak Yayınevi Ödülünü almıştır.


1999 yılında VVI(Veterinary Ventures Inc)'nın geldiği nokta Dr. Burns'un yürüttüğü tüm diğer işlere veda edip sadece bu konuyla ilgilenmesi ile sonuçlanmıştır. Dr. Burns şirketinin geldiği pozisyondan dolayı artık verimli bir yönetim sağlayamayacağını anladığından 2002 yılında VVI'ı Northstar Investor'a devretmiştir. Kendisi Drinkwell Su Pınarının evcil dostlara ve onların sahiplerine sağladığı faydalarla hala gurur duymaktadır.